Job

Position

Sales EngineerOpening

2 personAge

เพศ ชาย อายุ 26-42 ปีEducation

ปริญญาตรี - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องSalary

17,000 - 22,000 / เดือนExperience

- มีประสบการณ์ขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป -กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา , งานโครงการ , หมู่บ้าน ,คอนโด และหน่วยงานราชการDescription

- รักในงานขายและบริการ มีความสุขุมรอบคอบ พร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รู้จักเรียนรู้พัฒนาในงานที่ได้รับมอบหมาย - พักอาศัยในบริเวณสำนักงาน หรือสามารถเดินทางได้สะดวก - มีรถยนต์พร้อม มีใบอนุญาตขับขี่DOWNLOAD