Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
  • career.jpg
  • trust.jpg

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ : 1.ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ( หากจบวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
               2. มีประสบการณ์ด้านการขาย โครงการ ในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือผู้รับเหมางานระบบ หรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง หรือ ธุรกิจใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
               3.อายุ 35- 40 ปี
               4. มีรถยนต์
               5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
               6. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถวางแผนการขาย และบริหารทีมงานได้

หัวหน้าทีมขายกรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง, หัวหน้าทีมขายต่างจังหวัด 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง/ชาย
                2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
                3. ประสบการณ์การบริหารทีมขาย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
                4. อายุไม่เกิน 35 ปี
                5. มีรถยนต์
                6. หัวหน้าทีมต่างจังหวัดต้องสามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

วิศวกรฝ่ายขายโครงการอาวุโส 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ : 1.เพศชาย อายุ 28-35 ปี
                2.วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                3.ประสบการณ์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับโครงการหมู่บ้าน หรือผู้รับเหมา 3-5 ปี
                4. สามารถวางแผนงานและทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายบริษัท
                5.มีรถยนต์

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด 29/5 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี เขตศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-889-6662 (Auto) แฟกซ์. 02-889-6662 กด 5 E-mail : info@evereng.com
© 2011 EVERENG Co.,Ltd. All Rights Reserved.