ธุรกิจของเรา

บริษัทเอฟเวอร์เอ็นจ์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยคุณถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย และคุณระวีวรรณ อชะเมตรา โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์สื่อสาร ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการ การนำเสนอเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูง พร้อมกับการให้บริการที่ดีที่สุด ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แรงสูง ถึงแรงต่ำ และอุปกรณ์สื่อสารของประเทศไทย


บริษัทเอฟเวอร์เอ็นจ์

ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และพยายามแสวงหาสินค้าใหม่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มโอกาส และทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมุ่งสร้างประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากร และความพร้อมในด้านการบริหารงาน จากทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสูง ทีมงานขายที่มีศักยภาพ ทีมงานสนับสนุนการขาย การบริหารคลังสินค้า และการจัดส่งที่เป็นระบบ


บริษัทเอฟเวอร์เอ็นจ์

จึงพร้อมที่จะมอบสินค้า และบริการที่คุณสามารถไว้วางใจได้เพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยความมั่นคงเคียงข้างคุณ