ทำเนียบผู้บริหาร

คุณถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย


ตำแหน่ง:

กรรมการผู้จัดการ


ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

socialExp

 • 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการงานวิ่ง ICMM, สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ
 • 2565: กรรมการงานวิ่ง CHULA 105, สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2565: กรรมการงานวิ่ง ปิ่นหทัยรัน 84, สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดม
 • 2557 - 2559: ประธานชมรมฟุตบอลนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ
 • 2555 - 2557: กรรมการสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 • 2554: คณะทำงานระบบราง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • 2548 - 2554: กรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (ประธานฝ่ายต่างประเทศ)

ประวัติการทำงาน:

 • 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร เดอะสปอร์ตโซไซตี้ ( สเตเดียมวัน )
 • 2539 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด
 • 2535 - 2539: บริษัท อินเตอร์ทราโฟ จำกัด
 • 2530 - 2535: บริษัท เอบีบี ประเทศไทย จำกัด