Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
  • highvolt.jpg
  • trust.jpg

หม้อแปลงไฟฟ้า :

ขนาด 22 kV., ขนาด 24 kV., ขนาด 12/24 kV., ขนาด 33 kV. และGEAFOL Cast-Resin Transformers 100 to 16000 kVA.

ลูกถ้วย :

ลูกถ้วยยึดโยง, ลูกถ้วยหมอน, ลูกถ้วยหางหนู, ลูกถ้วยแรค, ลูกถ้วยแขวน, ลูกถ้วยไลน์โพสท์ และลูกถ้วยพินโพสท์

พรีฟอร์ม :

พรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น และพรีฟอร์มกายกริ๊ปฟอร์อินซูเลเตอร์

ฮาร์ดแวร์ :

เหล็กรูปราง, เหล็กท้าวแขน, เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า, เหล็กประกับไม้คอน, เหล็กคอนเคเบิ้ล, เหล็กคานรับหม้อแปลง, คานเหล็กรูปรางน้ำ, กราวด์ร็อค, สกูรน๊อต, ก้านสมอบก, ยูแคล้มป์, สลักเกลียว, แหวนสี่เหลี่ยม, ขาจับดร๊อปเอ้าท์, ขาจับเทอร์มิเนชั่น, พี จี คอนเนคเตอร์, พี จี แคลมป์ และตาข่ายหิ้วสาย

ล่อฟ้าแรงสูง :

ขนาด 21 kV., 24 kV. และ 30 kV.

ฟิวส์คัตเอาท์ :

ขนาด 27 kV. และ 38 kV.

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด 29/5 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี เขตศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-889-6662 (Auto) แฟกซ์. 02-889-6662 กด 5 E-mail : info@evereng.com
© 2011 EVERENG Co.,Ltd. All Rights Reserved.